Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XXXV/232/14

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek opłat za pojemniki.

na podstawie art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego 697 z dnia

Treść

W sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek opłat za pojemniki 


§ 1.

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości:

a) 20 zł/miesiąc od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

b) 10 zł/osobę/miesiąc dla trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinach wielodzietnych do ukończenia 18-tego roku życia lub do ukończenia 25-tego roku życia w przypadku dzieci uczących się.

§ 2.

Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

a) 10 zł/miesiąc od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

b) 5 zł/osobę/miesiąc dla trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinach wielodzietnych do ukończenia 18-tego roku życia lub do ukończenia 25-tego roku życia w przypadku dzieci uczących się.

§ 3.

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się następujące stawki opłaty za pojemnik:

a) o pojemności 60 l - w wysokości 60 zł/miesiąc,

b) o pojemności 110 l - w wysokości 98 zł/miesiąc,

c) o pojemności 120 l - w wysokości 110 zł/miesiąc,

d) o pojemności 240 l – w wysokości 200 zł/miesiąc,

e) o pojemności 1100 l – w wysokości 500 zł/miesiąc.

§ 4.

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższe stawki opłaty za pojemnik:

a) o pojemności 60 l - w wysokości 30 zł/miesiąc,

b) o pojemności 110 l - w wysokości 49 zł/miesiąc,

c) o pojemności 120 l - w wysokości 55 zł/miesiąc,

d) o pojemności 240 l – w wysokości 109 zł/miesiąc,

e) o pojemności 1100 l – w wysokości 250 zł/miesiąc.

§ 5.

W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczoną odrębnie dla części zamieszkanej i części niezamieszkanej (za liczbę osób zamieszkujących oraz stawki opłaty za pojemnik).

§ 6.

Traci moc uchwała Nr XXIV/158/12 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia o w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od 1 kwietnia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Żyndul


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij