W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami

Pieniężno, dnia 23 stycznia 2009r.

IN – 7610–2/2008

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do opracowania „Gminnego Programu Ochrony Środowiska” wraz z „Gminnym Planem Gospodarki Odpadami” Miasta i Gminy Pieniężno na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem kierunków działań w latach 2013 - 2016”
Burmistrz Pieniężna działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu „Gminnego Programu Ochrony Środowiska” wraz z „Gminnym Planem Gospodarki Odpadami” Miasta i Gminy Pieniężno na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem kierunków działań w latach 2013 - 2016”.
W/w projekt dokumentu stanowi aktualizację „Gminnego Programu Ochrony Środowiska” wraz z „Gminnym Planem Gospodarki Odpadami” Miasta i Gminy Pieniężno na lata 2004 -2007 z uwzględnieniem kierunków działań w latach 2008 - 2011”.
Treść „Gminnego Programu Ochrony Środowiska” wraz z „Gminnym Planem Gospodarki Odpadami” Miasta i Gminy Pieniężno na lata 2004 -2007 z uwzględnieniem kierunków działań w latach 2008 - 2011” znajduje się na stronie biuletynu informacji publicznej urzędu: bip.pieniezno.pl w zakładce „nasza gmina” → „plany i strategie rozwoju”
W związku z powyższym informuje się, że można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno
- ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie, ul. Generalska 8, Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska (pokój nr 20, w godzinach 7.30 – 15.30)
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: urzad@pieniezno.pl
w terminie do dnia 27 lutego 2009r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pieniężna.
Nie przewiduje się postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. Dokumentacja postępowania znajduje się w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska (pokój nr 20, w godzinach 7.30 – 15.30).
Opracowany projekt dokumentu zostanie przedłożony do konsultacji społecznych. Termin konsultacji zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, t.j. poprzez obwieszczenie Burmistrza Pieniężna oraz podanie informacji na stronie bip.pieniezno.pl

Powiadom znajomego