W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Tablica ogłoszeń

XML

Informacja

Przypominamy, że: - zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku, każdy właściciel nieruchomości  zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez: przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych;

Przetargi publiczne

1 stycznia 2021 roku weszło w życie nowe prawo zamówień publicznych. Wprowadziło wiele ważnych zmian. Od tego czasu wszystkie zamówienia są przeprowadzane elektronicznie, a oferty muszą być opatrzne e-podpisem.

GK.6220.1.11.2021

Pieniężno, dnia 28 grudnia 2021r. GK.6220.1.11.2021 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

GK.6730.1.36.2021

Pieniężno, dnia 27 grudnia 2021r. GK.6730.1.36.2021 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10§1, 49§1 i 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735) Burmistrz Pieniężna zawiadamia strony postępowania  o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji    o warunkach...

Zmiana terminu polowania KŁ Czajka

Koło łowieckie Czajka w Ornecie informuje, że polowanie zbiorowe zaplanowane na dzień 8 stycznia 2022 roku w obwodzie nr 79 zostanie przeniesione na dzień 9 stycznia 2022 roku. Jednocześnie informujemy, że na dzień 8 stycznia 2022 roku zaplanowane jest polowanie dewizowe dla dziewięcioosobowej grupy myśliwych zagranicznych z Danii. Polowanie...

IN-III.6220.2.2021

Postanowienie w sprawie podjęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Plan polowań dodatkowych KŁ Wrzos

Zgodnie z art. 42ab ust. 2  i art. 42b ust. 1 pkt 1e ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2020.1683) Burmistrz Pieniężna podaje do publicznej wiadomości plan dodatkowych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Wrzos” w Olsztynie w sezonie 2021/2022.

Plan polowań KŁ Wrzos

   Zgodnie z art. 42ab ust. 2  i art. 42b ust. 1 pkt 1e ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2020.1683) Burmistrz Pieniężna podaje do publicznej wiadomości plan dodatkowych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Wrzos” w Olsztynie w sezonie 2021/2022.