W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Tablica ogłoszeń

XML

Otwarty konkurs ofert 2023

BURMISTRZ PIENIĘŻNA   Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688) oraz uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie nr XLI/258/22 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pieniężno z...

Prośba o opinię projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Zgodnie z art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2022.572), Burmistrz Pieniężna przekazuje do zaopiniowania organizacjom społecznym, których ustawowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy, projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności...

Prośba o opinię projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Zgodnie z art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2022.572), Burmistrz Pieniężna przekazuje do zaopiniowania organizacjom społecznym, których ustawowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy, projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności...

Dodatkowy nabór w programie Granty PPGR

Dodatkowy nabór w programie Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. Burmistrz Pieniężna ogłasza dodatkowy nabór w programie Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. W wyniku oszczędności powstałych w postępowaniu przetargowym Gmina Pieniężno ogłasza dodatkowy nabór...

Informacja - podwyżka opłat za odpady komunalne

Informuję mieszkańców miasta i gminy Pieniężno, że 20 grudnia 2022 r. w życie weszły:  1) Uchwała nr XLII/267/22 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-mazurskiego poz. 5371 z dnia 05.12.2022 r.), zgodnie z którą...

Informacja do beneficjentów działania 8.3

INFORMACJA     Informujemy beneficjentów projektu "Internet szansą na lepsze jutro – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Pieniężno", nr POIG/08.03.00-28-021/12-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Działanie...

Informacja -dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w 2022 roku

Celem projektu było zatrudnienie pracownika młodocianego nieposiadającego kwalifikacji zawodowych. Jest to zatrudnienie celowe, które w świetle ustawy Prawo oświatowe pełni jedną z form realizacji obowiązku nauki, który trwa do ukończenia 18 roku życia. Według nomenklatury Kodeksu Pracy młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie...

Plan polowań KŁ Łoś

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2022.1173) podaję do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Łoś" w sezonie 2022/2023. Szczegółowy plan polowań zbiorowych stanowi załącznik do obwieszczenia.             

Plan polowań Czajka

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2022.1173) podaję do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Czajka” w Ornecie w sezonie 2022/2023. Szczegółowy plan polowań zbiorowych stanowi załącznik do obwieszczenia.             

GK. 6151.7.2022

OBWIESZCZENIE  Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2022.1173) podaję do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Łoś” w Elblągu w sezonie 2022/2023. Szczegółowy plan polowań zbiorowych stanowi załącznik do obwieszczenia.              Podanie informacji do publicznej...