W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Ogłoszenie Burmistrza Pieniężna o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pieniężno na lata 2007 - 2015 z perspektywą do roku 2020r.

Pieniężno, dnia 24 lutego 2010r.
IN – 222/VII/9-3/2010

OGŁOSZENIE

Burmistrz Pieniężna działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pieniężno na lata 2007 - 2015 z perspektywą do roku 2020.

Zgodnie z art. 54 ust. 2 w/w ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

W związku z powyższym informuje się, że można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno
- ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie, ul. Generalska 8, Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska (pokój nr 20, w godzinach 7.30 – 15.30)
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: urzad@pieniezno.pl
w terminie do dnia 23 marca 2010r.

(uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pieniężna.

Nie przewiduje się postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja postępowania, na którą składa się:
- projekt (założenia dokumentu) aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pieniężno na lata 2007 - 2015 z perspektywą do roku 2020 znajduje się w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska (pokój nr 20, w godzinach 7.30 – 15.30) oraz na stronie biuletynu informacji publicznej urzędu: bip.pieniezno.pl w zakładce „projekty programów…”.


Powiadom znajomego