W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami miasta i gminy Pieniężno na lata 2009-2012

Pieniężno, dnia 8 marca 2010r.
IN – 7610-2/2008

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Pieniężna działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami miasta i gminy Pieniężno na lata 2009-2012 z uwzględnieniem kierunków działań w latach 2013-2016.

Zgodnie z art. 54 ust. 2 w/w ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

W związku z powyższym informuje się, że można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno
- ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie, ul. Generalska 8, Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska (pokój nr 20, w godzinach 7.30 – 15.30)
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: urzad@pieniezno.pl w terminie do dnia 7 kwietnia 2010r.
(uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pieniężna. Nie przewiduje się postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja postępowania, na którą składa się:
- projekt Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami miasta i gminy Pieniężno na lata 2009-2012 z uwzględnieniem kierunków działań w latach 2013-2016,
- „Prognoza oddziaływania na środowisko”,
- opinia z dnia 12.02.2010r., znak: RDOŚ-28-WSTE-6633-0053-001/09/10/gk wydana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie,
- opinia z dnia 06.07.2009r., znak: ZNS-4302-40/KM/2009 wydana przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, jest wyłożona do wglądu w dniach od 15 marca 2010r. do 7 kwietnia 2010r. w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska (pokój nr 20, w godzinach 7.30 – 15.30) oraz na stronie biuletynu informacji publicznej urzędu: bip.pieniezno.pl w zakładce „projekty programów…”.

Powiadom znajomego