W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Majątek gminy

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2005r.

Informacje obejmują:

 1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.
 2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.
 3. Zmiany o stanie mienia komunalnego.
 4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych.
 5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

1. Miasto i Gmina Pieniężno posiada prawa własności nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego.

2. Według stanu na dzień 31 października 2005r. gmina była w posiadaniu następujących nieruchomości:

 • grunty o powierzchni określonej w zał. nr 1,
 • obiekty, budynki i lokale w ilości określonej w zał. nr 2 (zbiorcze zestawienie lokali i budynków tabela nr 2A).

3. W okresie sprawozdawczym przyjęto na własność gminy nieruchomości wymienione w zał. nr 3.

4. W okresie sprawozdawczym dokonano zamian nieruchomości komunalnych z osobami fizycznym ujęte w zał. nr 3A.

5. Nieruchomości wchodzące w skład mienia gminnego nie wszystkie posiadają urzędowe księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Braniewie oraz wszystkie wpisane są do rejestru ewidencyjnego mienia komunalnego. Zbywanie i nabywanie nieruchomości odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz uchwałą Nr XL/199/02 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 27 marca 2002 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Miasto i Gmina Pieniężno nie posiada innych niż własność praw majątkowych.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego zaszły następujące zmiany:

Dokonano zbycia nieruchomości wymienionych w zał. nr 4.

Przy sprzedaży budynków i lokali jednocześnie sprzedano grunty niezbędne do korzystania z tych budynków.

Z mienia komunalnego odeszły jeszcze inne nieruchomości na podstawie ustawy o nieodpłatnym nabyciu prawa użytkowania wieczystego, ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Sprzedaż mienia komunalnego odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Rada Miasta na podstawie ustawy o samorządzie gminnym podejmowała uchwały o przeznaczeniu, o sprzedaży, najmu i dzierżawy poszczególnych nieruchomości.

Uchwałą Nr XL/199/02 z dnia 27 marca 2002 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami Rada Miejska w Pieniężnie zezwoliła na stosowanie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom tych lokali oraz określa formy tych sprzedaży.

Burmistrz Pieniężna Zarządzeniem Nr 720/05 z dnia 17 lutego 2005r. ustalił wysokość stawek czynszu za najem i dzierżawę mienia gminnego.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

Przewidywany plan dochodów i wydatków w 2005r.

Dochody:

 1. Najem lokali i dzierżawa gruntów – 200 000,
 2. Sprzedaż mienia komunalnego – 187 094,
 3. Użytkowanie wieczyste i użytkowanie – 34 000.

Wydatki:

 1. Remont dróg gminnych – 120 000,
 2. Remont budynków, szacunku i ubezpieczenia – 148 501.

Dochody uzyskane z obrotu i gospodarowania mieniem komunalnym w roku 2005:

 1. Z tytułu sprzedaży – 98 000,
 2. Z tytułu użytkowania wieczystego – 24 812,
 3. Najmu i Dzierżawy – 90 000.

Przewidywany plan dochodów i wydatków w 2005r.:

Dochody:

 1. Najem lokali i dzierżawa gruntów – 165 076,
 2. Sprzedaż mienia komunalnego – 100 000,
 3. Użytkowanie wieczyste i użytkowanie – 123 252.

Wydatki:

 1. Remont dróg gminnych – 60 000,
 2. Remont budynków, szacunku i ubezpieczenia – 145 632.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Wydzierżawienie i wynajmowanie nieruchomości mienia gminnego odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomości oraz uchwałą Nr XL/199/02 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 27 marca 2002 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami.

Grunty i lokale wydzierżawione są zgodnie z zasadami ujętymi w tej uchwale.

Z uwagi na dużą ilość lokali mieszkalnych zlecono zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych administrowanie częścią zasobu lokali mieszkalnych wymienioną w tabeli nr 5 i tabeli nr 6 „Miszel” Spółce z o.o. w Pieniężnie.

Łącznie wydzierżawiono gruntów:

 • na cele nierolne – 0,47 ha dla 113 dzierżawców,
 • na cele użytkowania pod ogródki działkowe i rolne – 72,79 ha dla 240 dzierżawców.

Na umowy najmu wydzierżawiono:

 • lokali użytkowych – 1 948 m2 – 13 dzierżawców,
 • lokali mieszkalnych – 10 857 m2 – 273 najemców,
 • budynków gospodarczych i garaży – 2 128 m2 – 60 najemców.

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste 183 działek na 14 ha.

Grunty oddane w zarząd 1 działkę na 0,49 ha.

Objaśnienia:

 1. Grunty wykazane w tabeli Nr 1 jako użytki zagospodarowane są na umowach dzierżawnych na cele ogrodów działkowych i rolne.
 2. W skład mienia gminnego wchodzą duże ilości dróg. Są to drogi głównie gruntowe. Sukcesywnie w miarę środków finansowych dokonane są modernizacje i remonty na drogach o złym stanie.
 3. Tereny budowlane, to rzeczy pod istniejącymi budynkami oraz tereny niezabudowane z możliwością zabudowy. W Pieniężnie są uzbrojone i wydzielone geodezyjnie działki budowlane w ilości 4. Budynki komunalne są remontowane. Sukcesywnie dokonuje się sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom tych lokali.

 

Pliki do pobrania:

Załączniki

Powiadom znajomego