W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

GK.6220.1.11.2021

Pieniężno, dnia 02 grudnia 2021r.

GK.6220.1.11.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.   z 2021 poz. 247),

Burmistrz Pieniężna 

zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. pn. „Instalacja do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich o zdolności produkcyjnej, nie mniejszej niż 50t na rok, realizowana na działce nr 13/9 obręb nr 3 miasta Pieniężno”.


Jednocześnie informuje się, że w przedmiotowej sprawie został zgromadzony materiał dowodowy.

Strony postępowania zgodnie z art. 10§1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią dokumentacji sprawy, w tym z treścią ww. opinii uzgadniających warunki realizacji przedsięwzięcia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pieniężnie, ul. Generalska 8, Wydział Gospodarki Komunalnej (pokój 22, w godz. 7.30 – 15.00) oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za niewniesienie uwag do przedmiotowej sprawy.

 

Otrzymuje:

Inwestor/Wnioskodawca
Strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 KPA,
Aa.
 

Załączniki

Obwieszczenie pdf, 316 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane