W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Informacja

Przypominamy, że:

- zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości
 i porządku, każdy właściciel nieruchomości  zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez: przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; 

- zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, każdy właściciel zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązany jest, posiadać umowę na odbiór nieczystości ciekłych z podmiotem posiadającym zezwolenie na świadczenie tych usług na terenie Gminy Pieniężno oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi;

- zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pieniężno (Rozdział IV § 5 ust. 1), przyjętym Uchwałą Nr XVI/100/20 Rady Miejskiej  w Pieniężnie z dnia 27 lutego 2020 r., zmienioną Uchwałą Nr XIX/124/20 Rady Miejskiej   w Pieniężnie z dnia 25 czerwca 2020 r.:

1) Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku.

2) Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych  z terenu nieruchomości dwa razy na kwartał. 

3) Właściciele nieruchomości obowiązani są do opróżniania osadników ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych z częstotliwością wynikającą z ich instrukcji eksploatacji, nie rzadziej niż raz w roku. 

- zgodnie z art. 10 ust. 2 i ust. 2a  ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto pozbywa się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób niezgodny z przepisami w/w ustawy – podlega karze grzywny;

-  zgodnie z art. 9u cytowanej ustawy, Burmistrz Pieniężna sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy; do kontroli stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony Środowiska.                                                    

Ponadto Gmina zobowiązana jest zorganizować opróżnianie zbiorników bezodpływowych  w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów, a Burmistrz Pieniężna może w drodze decyzji nakazać osobie fizycznej, której działanie negatywnie oddziałuje na środowisko wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do: 
1.ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia;
2. przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie. Podmiotem uprawnionym do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Pieniężno jest: 

1)      Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pieniężnie ul. Lidzbarska 10, tel. 55 243 60 54,

2)      EKOTRANSKON Konrad Pożarski w Lidzbarku Warmińskim ul. K. Pułaskiego 4, tel. 500 792 189

3)      CLEANER Zakład Sprzątania spółka jawna Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz w Elblągu ul. Mazurska 10, tel. 55 234 03 40.

 

W związku z powyższym na terenie gminy Pieniężno przeprowadzane zostaną kontrole w zakresie:

1) wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub w przydomową oczyszczalnię ścieków, 

2) częstotliwości ich opróżniania, 

3)  posiadania umów oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi. 

O terminie przeprowadzenia kontroli, właściciele nieruchomości powiadomieni zostaną oddzielnym pismem. 

Załączniki

Informacja pdf, 723 kB

Powiadom znajomego