W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

GK.6220.1.4.2022

Pieniężno, dnia 23 marca 2022r.

GK.6220.1.4.2022

                                                     OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 49§1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735) w związku z art. 73 ust. 4 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021, poz. 247),


Burmistrz Pieniężna

zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek pełnomocnika inwestora Gospodarstwo Rolne Władysław Raubo Pieniężno Pierwsze, 14-520 Pieniężno w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny propan zlokalizowanej w miejscowości Pieniężno Pierwsze, dz. nr 24/57 obręb Kajnity, gmina Pieniężno”.
 

Jednocześnie informuję, że pismem z dnia 23 marca 2022r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Elblągu, w celu zasięgnięcia opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z aktami sprawy strony postepowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pieniężnie, ul. Generalska 8, Wydział Gospodarki Komunalnej (pokój 22,w godz. 7.30 – 15.00).


 

Otrzymuje:

Pełnomocnik Inwestora/Inwestor
Strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 KPA,
Aa.
 

Załączniki

Obwieszczenie pdf, 328 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane