W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Informacja - podwyżka opłat za odpady komunalne

Informuję mieszkańców miasta i gminy Pieniężno, że 20 grudnia 2022 r. w życie weszły: 

1) Uchwała nr XLII/267/22 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-mazurskiego poz. 5371 z dnia 05.12.2022 r.), zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca wynosi 25,00 zł miesięcznie.  W przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata wynosi 50,00 zł miesięcznie.                                                                                                                

Uchwała wprowadza zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla:                                                                                                                                                                                                - rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny - zwolnienie wynosi 5% miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego członka rodziny posiadającego KDR;

- właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zwolnienie wynosi 5% miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym od każdego członka rodziny zamieszkującej nieruchomość w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

2) Uchwała nr XLII/268/22 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 listopada 2022 r.  w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-mazurskiego poz. 5372 z dnia 05.12.2022 r.), zgodnie z którą ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny wynosi 206,00 zł/ rok. W przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata wynosi 412 zł / rok.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022.2519) W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi burmistrz zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej       w zawiadomieniu. 

Ponadto informuję, iż odbiorem odpadów komunalnych zajmuje się Spółdzielnia Socjalna Sąsiedzi  z Pieniężna. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK mieści się w Pieniężnie przy ul. Braniewskiej 12f. Punkt obsługiwany jest przez Spółdzielnie Socjalną Sąsiedzi w godzinach od 7.00 do 15.00.  

 

Załączniki

Informacja pdf, 81 kB

Powiadom znajomego