W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

GK.6220.1.3.2022

Pieniężno, dnia 11 marca 2022r.

GK.6220.1.3.2022

OBWIESZCZENIE
                                   
Zgodnie z art. 49§1 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735) w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021, poz. 247),


Burmistrz Pieniężna

zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego

w przedmiocie wniosku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, reprezentowanego przez pełnomocnika – Panią Szydłowską Martę o zmianę decyzji nr 3/2018 z dnia 14 maja 2018r. (dział I ust.3 pkt 4) o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno – Górowo Iławeckie od km 00+000 do km 26+428.73”,

Zakres zmiany decyzji obejmuje zmianę parametrów drzew na: „drzewa o obwodach pni mierzonych na wysokości 1m nie mniejszych niż 8cm”.

 
Jednocześnie informuję, że pismem z dnia 11 marca 2022r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Elblągu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Olsztynie w celu zasięgnięcia opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


Zgodnie z art. 10 K.p.a. zapewnia się stronom czynny udział w każdym stadium postępowania oraz możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

Dokumentacja dotycząca ww. postępowania znajduje się w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie, ul. Generalska 8, Wydział Gospodarki Komunalnej (pokój 22, w godz. 7.30 – 15.00).

Załączniki

Obwieszczenie pdf, 402 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane