W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Wpisywanie do rejestru wyborców

Kod wydziału:

USCiSO


Nazwa usługi:

Wpisywanie do rejestru wyborców

Krok po kroku

  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
  2. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami złóż osobiście w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie pokój nr 8.
  3. Decyzję możesz odebrać osobiście lub zostanie ona wysłana pod adres zamieszkania wskazany we wniosku.

Wymagane Dokumenty

  1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
  2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
  3. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Urząd Miejski w Pieniężnie pokój nr 8

Termin odpowiedzi

3 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza , w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

1. Wymienione wyżej wymagane dokumenty składają :
    - osoby stale zamieszkałe na obszarze dzielnicy nie posiadające zameldowania na pobyt stały,
    - osoby nigdzie nie zamieszkałe przebywające na obszarze gminy,
    - osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy pod innym adresem niż adres ich stałego zameldowania,
    - obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej nie będący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący na terenie dzielnicy.
Obywatele UE są zobowiązani do złożenia wniosku o skreślenie z rejestru wyborców, w przypadku opuszczenia miejsca zamieszkania na terenie gminy Pieniężno.

2. Przed wydaniem decyzji o wpisie do rejestru wyborców Burmistrz Pieniężna jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy Pieniężno. Jednym ze sposobów udowodnienia faktu zamieszkiwania w danym miejscu może być przedstawienie oświadczenia właściciela lub najemcy lokalu (załącznik do pobrania) o tym, że wskazana osoba stale zamieszkuje w danym lokalu.

3. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
  2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 15). 
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1316).

Wymagane załączniki

1. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.
2. Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.
3. Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców - dotyczy tylko obywateli państw UE.

Fakultatywny załącznik:

1. Oświadczenie właściciela nieruchomości, że dana osoba tam zamieszkuje.

 

Załączniki

Powiadom znajomego