W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania w drodze decyzji administracyjnej

Kod wydziału:

USCiSO


Nazwa usługi:

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania w drodze decyzji administracyjnej


Podstawa prawna:

  • Art. 35 Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 657 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).


Potrzebne dokumenty:

Z podaniem o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu zameldowania na pobyt stały lub czasowy albo ubiegając się o uchylenie zameldowania może osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu z którego ma nastąpić wymeldowanie. Osoba ubiegająca się o wymeldowanie powinna złożyć:

  • podanie ze szczególnym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania lub wskazanie bezprawności dokonania zameldowania, podać aktualny adres pobytu lub oświadczyć o braku informacji o miejscu pobytu osoby, której dotyczy podanie,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu – budynku do wglądu (decyzja przydziału lub umowa najmu lokalu, akt notarialny, wypis z księgi wieczystej),
  • dokumenty potwierdzające fakty opisane w podaniu (np. sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję).


Wysokość opłat:

  • opłata w wysokości 10 zł za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej w I instancji


Dokładne określenie miejsca wykonywania usługi:

Urząd Miejski
ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

pok. nr 8
tel. +48 55 237 46 20


Czas realizacji usługi:

do 2 miesięcy; w sprawach szczególnie skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu (gdy trzeba wyznaczyć kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu)


Informacje o trybie odwoławczym:

Odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Pieniężna w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji administracyjnej.


Ulgi:

nie dotyczy


Informacje dodatkowe:

W toku prowadzonego postępowania Urząd Miejski kompletuje materiał dowodowy w postaci zeznań świadków, wyjaśnień stron postępowania, informacji Policji oraz innych urzędów i instytucji w celu ustalenia stanu faktycznego będącego podstawą do wydania decyzji w sprawie. W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie, realizowana jest procedura ustanowienia przez Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Rodzinny i Nieletnich kuratora dla nieobecnego celem reprezentowania w postępowaniu.

Załączniki

Powiadom znajomego