W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Ogłoszenie na dzierżawę działki gruntu nr 74/3 (obręb Żugienie).

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości obręb Żugienie, działka nr 74/3
Przetarg na na dzierżawę działki gruntu nr 74/3 (obręb Żugienie).
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 1,2139 q żyta
Data przetargu

                                        O G Ł O S Z E N I E

                                    Burmistrza Pieniężna  

                                       z dnia 07 marca 2024 roku

 

 Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t: Dz.U.2023. poz 40) art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j: Dz. U. z 2023 r. poz.344), Uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie Nr  XXI/83/08 z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami, Zarządzenia Burmistrza Pieniężna nr 3/2024 z dnia 03.01.2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, ogłaszam:

 

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
            na dzierżawę działki gruntu nr 74/3 (obręb Żugienie).

 

 

1.      Przedmiotem przetargu jest działka przeznaczona na cele produkcji rolnej położona w obrębie Żugienie nr 74/3 o powierzchni 0,5213 ha w tym: PsIII – 0,4649 ha,  ŁIV – 0,0564 ha.

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KW EL1B/00026941/6.

2.      Wysokość czynszu ustala się w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Pieniężna Nr 6/2014 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem i dzierżawę mienia komunalnego. Wartość q żyta określona jest Uchwałą Rady Miejskiej w Pieniężnie i jest podstawą do obliczania podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Pieniężno.

Wywoławcza wartość czynszu dzierżawnego równa wartości pieniężnej 1,2139 q żyta rocznie. W roku 2024 wysokość q żyta do obliczenia podatku rolnego wynosi 80,00 zł.  Wysokość postąpienia podczas przetargu nie może być niższe niż 0,02 q żyta.

3.      W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą na konto w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 wadium w wysokości – 10 zł, tytułem „Wadium na dzierżawę działki nr 74/3 w obrębie Żugienie” w terminie do dnia 07 kwietnia 2024 r.

4.      Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

5.      Wadium zostanie:

-        wliczone w opłaty z tytułu dzierżawy

-        zwrócone jeśli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

6.      Czas trwania umowy – nieoznaczony od dnia zawarcia umowy.

7.      Osoba, która wygra przetarg będzie zobowiązana do podpisania umowy dzierżawy zgodnej z wzorem dostępnym w dokumentacji przetargu. W przypadku nie podpisania umowy dzierżawy w terminie 7 dni od dnia przetargu ustalenia przetargu staną się niewiążące, a wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego.

8.      Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 13 kwietnia 2024 roku o godz. 10:30 w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Pieniężnie ul. Generalska 8, pokój nr 12.

9.      Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie pokój nr 21, telefon 55 237 46 72.

Załączniki

Ogłoszenie pdf, 82 kB

Powiadom znajomego