W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Pieniężno, obręb 3

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Pieniężno, obręb 3
Przetarg na na dzierżawę działki gruntu nr 191 (obręb nr 3 m. Pieniężno) z przeznaczeniem na działalność rolniczą
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 1,4591 q żyta
Data przetargu

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Pieniężna  

z dnia 12 kwietnia 2024 roku

 Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t: Dz.U.2023. poz 40) art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j: Dz. U. z 2023 r. poz.344), Uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie Nr  XXI/83/08 z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami, Zarządzenia Burmistrza Pieniężna nr 16/2024 z dnia 12.03.2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, ogłaszam:

 

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na dzierżawę działki gruntu nr 191 (obręb nr 3 m. Pieniężno) z przeznaczeniem na działalność rolniczą.

 

 

1.      Przedmiotem przetargu jest działka przeznaczona na działalność rolniczą ozonaczona w ewidencji gruntów jako dz. nr 191 o powierzchni 0,5663 ha w tym: RIIIa – 0,2726 ha,  RIVa – 0,2937 ha.

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KW EL1B/00002658/1.

2.      Wysokość czynszu ustala się w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Pieniężna Nr 6/2014 
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem i dzierżawę mienia komunalnego. Wartość q żyta określona jest Uchwałą Rady Miejskiej w Pieniężnie i jest podstawą do obliczania podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Pieniężno.

Wywoławcza wartość czynszu dzierżawnego równa wartości pieniężnej 1,4591 q żyta rocznie. W roku 2024 wysokość q żyta do obliczenia podatku rolnego wynosi 80,00 zł.  Wysokość postąpienia podczas przetargu nie może być niższe niż 0,02 q żyta.

3.      W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą na konto w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 wadium w wysokości – 12 zł, tytułem „Wadium na dzierżawę działki nr 191 w obrębie 3 m. Pieniężno” w terminie do dnia 12 maja 2024 r.

4.      Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

5.      Wadium zostanie:

-        wliczone w opłaty z tytułu dzierżawy

-        zwrócone jeśli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

6.      Czas trwania umowy – nieoznaczony od dnia zawarcia umowy.

7.      Osoba, która wygra przetarg będzie zobowiązana do podpisania umowy dzierżawy zgodnej z wzorem dostępnym w dokumentacji przetargu. W przypadku nie podpisania umowy dzierżawy w terminie 7 dni od dnia przetargu ustalenia przetargu staną się niewiążące, a wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego.

8.      Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 17 maja 2024 roku o godz. 11:00 w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Pieniężnie ul. Generalska 8, pokój nr 12.

9.      Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie pokój nr 21, telefon 55 237 46 72.

10.  Burmistrz Pieniężna zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny. 

Załączniki

Ogłoszenie pdf, 85 kB

Powiadom znajomego