W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

rokowania po dwóch bezkutecznych przetargach

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na niezabudowanych położonych w miejscowości Pieniężno Drugie, działki oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Cieszęta nr 163/53 o pow. 0,0233 ha, nr 163/54 o pow. 0,0893 ha.
Status zamówienia unieważnione
Nr sprawy V/3/2014
Zamawiający Burmistrz Pieniężna
Tryb zamówienia rokowania po dwóch bezkutecznych przetargach
Wartość zamówienia 1.230,00
Termin składania ofert
unieważnienie
brak zgłoszenia do udziału w rokowaniach

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 62/2014
B u r m i s t r z a  Pieniężna
z dnia 6 października 2014 r.
 
w sprawie: sprzedaży w drodze rokowań  nieruchomości komunalnych
 
                  Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2013 nr 594 ze zmianami ), art.25 ust.1 i 2, art.28, art.37 ust.1, art.38, art.39 ust.2, art.41, art.67 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., Nr 518 ze zm.), w związku z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z nr 207 poz. 2109) Burmistrz Pieniężna zarządza:
 
                                                          § 1
Podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pieniężno:
- niezabudowanych położonych w miejscowości Pieniężno Drugie, działki oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Cieszęta nr 163/53 o pow. 0,0233 ha, nr 163/54  o pow. 0,0893 ha.
 ujętych w ogłoszeniu stanowiącym   załącznik nr 2.
 
                                                         § 2
Zatwierdzić regulamin rokowań, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.        
                                        
                                                         § 3
Powołać Komisję do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości opisanej w  § 1 w następującym składzie:
Przewodniczący:   Krzysztof Skiba
Członkowie:          Stanisław Gacura
                              Jolanta Karbanik
                              Marcin Budzyński
 
                                                       § 4
Powołana w § 3 Komisja przeprowadza rokowania w oparciu o Regulamin rokowań.      
                             
                                                       § 5
Ogłoszenie o rokowaniach podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
                                                       § 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
treść zarządzenia skan
zarządzenie 64/2014
załącznik do zarządzenia zmieniający treść załącznika nr 2

Załączniki

Powiadom znajomego