W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

IN.271.2.8.2018

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Remont posadzki świetlicy wiejskiej w Żugieniach
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy IN.271.2.8.2018
Zamawiający Gmina Pieniężno
Tryb zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty
Wartość zamówienia poniżej 30 tyś.
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Urząd Miejski w Pieniężnie

Zaproszenie

do złożenia oferty na zadanie pn.

 

remont posadzki świetlicy wiejskiej w Żugieniach

 

 

 1. Zamawiający:

Gmina Pieniężno

ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno

NIP 582 156 21 96

REGON 170748005


 1. Przedmiot zamówienia:
 • Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm m2 na ścianach lub podłogach (122,33 m2 + 15,02 +22,62 m2)
 • Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych
 • Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża
 • Gruntowanie podłoży preparatami specjalistycznymi
 • Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych m2 GRES o wym. 30 x 30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
 • Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5 x 25 cm na zaprawie klejowej
 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

a)    Oferta powinna być przygotowana w języku polskim i napisana pismem maszynowym lub ręcznie nieścieralnym długopisem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

b)    Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym przygotowanym przez zamawiającego. Wzór formularza został dołączony do niniejszego zaproszenia.

c)    Oferta powinna być napisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy.

d)    Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, zostaną parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

e)    Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia.

f)     Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym zamówieniu tylko jedną ofertę.

g)    Oferty można składać za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną lub faksem.

h)    Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.

i)      Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

j)      Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

 1. Warunki wymagane od wykonawcy:
 • Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pieniężnie, przy ul. Generalskiej 8, 14-520 Pieniężno z opisem – oferta na wykonanie remontu posadzki świetlicy wiejskiej w Żugieniach. Dopuszcza się składanie ofert faksem, nr: 55 237 4601, e-mail: inwestycje@pieniezno.pl
 • Cenę należy określić do dwóch miejsc po przecinku. Cena powinna zawierać koszty związane z realizacją zmówienia, w tym koszty dostawy, rozładunku, materiału, robocizny.

Dokumenty składające się na ofertę:

Kosztorys ofertowy


Termin i miejsce składania ofert:

15 czerwca 2018 roku, Termin wykonania zamówienia:

 1. Tryb udzielania wyjaśnień:

Telefonicznie 552 37 4660, drogą elektroniczną: inwestycje@pieniezno.pl

Załączniki

Przedmiar pdf, 128 kB

Powiadom znajomego