W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr V/21/03

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Pieniężno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231, Nr 128, poz. 1401, Nr 167, poz. 1372) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

§ 1. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży nie może być usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie tzn. odległości mniejszej niż 50 m w linii prostej od budynków:

  1. szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
  2. obiektów kultu religijnego,
  3. obiektów komunikacji publicznej,
  4. obiektów sportu, boisk sportowych.

§ 2. Zakłady gastronomiczne posiadające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży mogą prowadzić sprzedaż tych napojów w tzw. „ogródkach piwnych” – bezpośrednio usytuowanych przy tych lokalach.

§ 3. Dopuszcza się możliwość sprzedaży i podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa na imprezach odbywających się na wolnym powietrzu w miejscu wyznaczonym przez organizatora imprezy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 5. Tracą moc:

  1. Uchwała Nr 133/93 Rady Miasta i Gminy w Pieniężnie z dnia 27 sierpnia 1993r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Pieniężno miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
  2. Uchwała Nr XXIII/110/97 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 10 kwietnia 1997r. w sprawie zakazu spożycia napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Pieniężno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Szewczyk

Powiadom znajomego