W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr VI/29/03

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie udzielenia bonifikaty oraz sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806), art. 37 ust. 2 pkt 6, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543, Nr 6, poz. 70; z 2001r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Treść

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Pieniężno nr 137/11 o pow. 0,1217 ha, przyległej do posesji budynku mieszkalnego położonego w mieście Pieniężno przy ul. Sadowej 13.

§ 2. 1. Postanawia się udzielić bonifikaty przy nieruchomości wymienionej w § 1 w wysokości 99%.

2. Bonifikata ustalona w ust. 1 ma zastosowanie w przypadku jednorazowej wpłaty przez nabywcę całej ceny kupna.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Szewczyk

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane