W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr VI/33/03

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pieniężna.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala co następuje:

Treść

§ 1. Przyznaje się Burmistrzowi Pieniężna – Panu Ryszardowi Kudła następujące wynagrodzenie miesięczne:

  1. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych);
  2. dodatek funkcyjny w wysokości 1 100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych);
  3. dodatek specjalny w wysokości 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 920 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia złotych);
  4. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego tj.700 zł (słownie: siedemset złotych).

§ 2. Traci moc Uchwała Nr III/13/02 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pieniężna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pieniężnie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Szewczyk

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane