W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr IV/18/02

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Pieniężnie.
na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 22 pkt 2 Statutu Gminy Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasadniczą tematykę sesji Rady Miejskiej na rok 2003:

I. V sesja w miesiącu lutym:

 1. Uchwalenie budżetu gminy na 2003 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 3. Przyjęcie wniosków do realizacji zgłoszonych w kampanii wyborczej do samorządu mieszkańców miasta i wsi.
 4. Podjęcie uchwał dot. bonifikat przy sprzedaży nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej.

II. VI sesja w miesiącu marcu:

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2003.
 2. Informacja z przekształceń własnościowych na terenie gminy.
 3. Podjęcie uchwał o sprzedaży nieruchomości komunalnych.

III. VII sesja w miesiącu kwietniu:

 1. Uchwalenie Statutu Gminy.
 2. Ocena działalności placówki kulturalnej w Pieniężnie.

IV. VIII sesja w miesiącu maju:

 1. Reorganizacja oświaty na terenie Miasta i Gminy.
 2. Realizacja planu estetyzacji Miasta i Gminy Pieniężno.

V. IX sesja w miesiącu czerwcu:

 1. Przygotowanie szkół do rozpoczęcia roku szkolnego.
 2. Informacja o przebiegu realizacji inwestycji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Pieniężno – Łajsy – Sawity – Łoźnik – Białczyn w ramach wieloletniego planu inwestycyjnego.

VI. X sesja w miesiącu wrześniu:

 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku 2003.
 2. Realizacja uchwał problemowych:
  • w sprawie sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem nieruchomości na terenie miasta i gminy Pieniężno,
  • w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej Łajsy – Sawity.

VII. XI sesja w miesiącu listopadzie:

 1. Podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych.
 2. Zmiany w budżecie gminy na rok 2003.

VIII. XII sesja w miesiącu grudniu:

 1. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Pieniężnie.
 2. Uchwalenie budżetu na rok 2004.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do wprowadzania podyktowanych aktualnymi potrzebami zmian w ustalonym terminie i tematyce sesji Rady Miejskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pieniężnie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Szewczyk

Powiadom znajomego