W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr III/06/02

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta i gminy Pieniężno.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Treść

§ 1. Ustala się na terenie miasta i gminy podatek od nieruchomości w następujących wysokościach:

1. Od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części – 0,30 zł/m2.

2. Od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 11,50 zł/m2.

3. Od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,40 zł/m2.

4. Od 1m2 budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,46 zł/m2.

5. Od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części – 3,00 zł/m2.

6. Od budowli 2%, w tym wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania energii cieplnej, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej ciepła, wody i budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków – 1% ich wartości;

7. Od gruntów:

a) od 1m2 powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem związanych z budynkami mieszalnymi – 0,40 zł/m2;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,38 zł/ha;

c) pozostałych – 0,05 zł/m2.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/183/2001 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 6 grudnia 2001r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta i gminy Pieniężno.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje w roku podatkowym 2003.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Szewczyk

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane