W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XV/81/04

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Banku Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji sanitarnej Łajsy–Łoźnik.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z poźn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 848 340 zł (słownie: osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych) na sfinansowanie wydatków poniesionych na budowę kanalizacji sanitarnej Łajsy–Łoźnik w ramach programu SAPARD.

§ 2. Kredyt zostanie uruchomiony zgodnie z umową kredytu.

§ 3. Spłata kredytu wraz z odsetkami następować będzie z dochodów własnych gminy – podatki i opłaty lokalne, z uwzględnieniem w planach budżetowych w latach obejmujących spłatę. Okres spłaty kredytu do 2010 roku włącznie.

§ 4. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pieniężnie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Szewczyk

Powiadom znajomego