W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XIV/64/03

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie określenie stawek podatku od środków transportowych.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1683, Dz. U. z 2003r. Nr 110, poz. 1039, Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 874) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a)od 3,5 tony włącznie – 550 zł;

b)powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 900 zł;

c)powyżej 9 ton – 1 200 zł.

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

a) liczba osi 2 i dopuszczalna masa całkowita w tonach z zawieszeniem pneumatycznym osi jezdnych lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

– nie mniej niż 12 ton a mniej niż 13 ton – 1 050 zł;

– nie mniej niż 13 ton a mniej niż 14 ton – 1 100 zł;

– nie mniej niż 14 ton a mniej niż 15 ton – 1 150 zł;

– nie mniej niż 15 ton – 1 200 zł;

b) liczba osi 2 i dopuszczalna masa całkowita w tonach z innymi systemami osi jezdnych:

– nie mniej niż 12 ton a mniej niż13 ton – 1 150 zł;

– nie mniej niż 13 ton a mniej niż 14 ton – 1 200 zł;

– nie mniej niż 14 ton a mniej niż 15 ton – 1 250 zł;

– nie mniej niż 15 ton – 1 300 zł;

c) liczba osi 3 i dopuszczalna masa całkowita z zawieszeniem pneumatycznym osi jezdnych lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

– nie mniej niż 12 ton a mniej niż 17 ton – 1 250 zł;

– nie mniej niż 17 ton a mniej niż 19 ton – 1 300 zł;

– nie mniej niż 19 ton a mniej niż 21 ton – 1 350 zł;

– nie mniej niż 21 ton a mniej niż 23 tony – 1 400 zł;

– nie mniej niż 23 tony a mniej niż 25 ton – 1 450 zł;

– nie mniej niż 25 ton – 1 500 zł;

d) liczba osi 3 i dopuszczalna masa całkowita w tonach z innymi systemami zawieszeń osi jezdnych:

– nie mniej niż 12 ton a mniej niż 17 ton – 1 350 zł;

– nie mniej niż 17 ton a mniej niż 19 ton – 1 400 zł;

– nie mniej niż 19 ton a mniej niż 21 ton – 1 450 zł;

– nie mniej niż 21 ton a mniej niż 23 tony – 1 500 zł;

– nie mniej niż 23 tony a mniej niż 25 ton – 1 550 zł;

– nie mniej niż 25 ton – 1 600 zł;

e) liczba osi 4 i więcej i dopuszczalna masa całkowita w tonach z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

– nie mniej niż 12 ton a mniej niż 25 ton – 1 550 zł;

– nie mniej niż 25 ton a mniej niż 27 ton – 1 600 zł;

– nie mniej niż 27 ton a mniej niż 29 ton – 1 650 zł;

– nie mniej niż 29 ton a mniej niż 31 ton – 1 700 zł;

– nie mniej niż 31 ton – 1 750 zł;

f) liczba osi 4 i więcej i dopuszczalna masa całkowita w tonach z innymi systemami zawieszeń osi jednych:

– nie mniej niż 12 ton a mniej niż 25 ton – 1 650 zł;

– nie mniej niż 25 ton a mniej niż 27 ton – 1 750 zł;

– nie mniej niż 27 ton a mniej niż 29 ton – 1 850 zł;

– nie mniej niż 29 ton a mniej niż 31 ton – 2 250 zł;

– nie mniej niż 31 ton – 2 300 zł.

3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów w tonach od 3,5 tony – 1 000 zł.

4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów w tonach:

a) pojazdów o liczbie 2 osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

– nie mniej niż 12 ton a mniej niż 18 ton – 1 250 zł;

– nie mniej niż 18 ton a mniej niż 25 ton – 1 350 zł;

– nie mniej niż 25 ton a mniej niż 31 ton – 1 450 zł;

– nie mniej niż 31 ton – 1 550 zł;

b) pojazdów o licznie 2 osi jezdnych z innym systemem zawieszenia:

– nie mniej niż 12 ton a mniej niż 18 ton – 1 350 zł;

– nie mniej niż 18 ton a mniej niż 25 ton – 1 450 zł;

– nie mniej niż 25 ton a mniej niż 31 ton – 1 550 zł;

– nie mniej niż 31 ton – 1 750 zł;

c) pojazdów o liczbie 3 osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

– nie mniej niż 12 ton a mniej niż 40 ton – 1 650 zł;

– nie mniej niż 40 ton – 1 750 zł;

d) pojazdów o liczbie 3 osi jezdnych i innym systemie zawieszenia:

– nie mniej niż 12 ton a mniej niż 40 ton – 1 800 zł;

– nie mniej niż 40 ton – 2 300 zł.

5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą określoną w tonach z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego od 7 ton a poniżej 12 ton – 500 zł.

6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) posiadających 1 oś jezdną z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

– nie mniej niż 12 ton a mniej niż 18 ton – 220 zł;

– nie mniej niż 18 ton a mniej niż 25 ton – 270 zł;

– nie mniej niż 25 ton – 370 zł;

b) posiadających 1 oś jezdną z innym systemem zawieszenia:

– nie mniej niż 12 ton a mniej niż 18 ton – 270 zł;

– nie mniej niż 18 ton a mniej niż 25 ton – 320 zł;

– nie mniej niż 25 ton – 520 zł;

c) posiadających 2 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

– nie mniej niż 12 ton a mniej niż 28 ton – 220 zł;

– nie mniej niż 28 ton a mniej niż 33 tony – 620 zł;

– nie mniej niż 33 tony a mniej niż 38 ton – 820 zł;

– nie mniej niż 38 – 1 120 zł;

d) posiadających 2 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:

– nie mniej niż 12 ton a mniej niż 28 ton – 320 zł;

– nie mniej niż 28 ton a mniej niż 33 tony – 820 zł;

– nie mniej niż 33 tony a mniej niż 38 ton – 1 220 zł;

– nie mniej niż 38 ton – 1 520 zł;

e) posiadających 3 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

– nie mniej niż 12 ton a mniej niż 28 ton – 670 zł;

– nie mniej niż 38 ton – 920 zł;

f) posiadających 3 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:

– nie mniej niż 12 ton a mniej niż 38 ton – 920 zł;

– nie mniej niż 38 ton – 1 220 zł.

7. Autobusy w zależności od liczby miejsc siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc do siedzenia – 800 zł;

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc do siedzenia – 1 500 zł.

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobus szkolny stanowiący własność gminy oraz samochody strażackie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/5/02 Rady Miejskiej Pieniężna z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2004r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Szewczyk

Powiadom znajomego