W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XIV/62/03

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie opłaty targowej.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271), art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. „a” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1683, Dz. U. z 2003r. Nr 110, poz. 1039, Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 874) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

§ 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

§ 2. Ustala się następującą dzienną stawkę opłaty targowej:

1. od sprzedaży obnośnej – z ręki, kosza, skrzynki itp. – 3,20 zł;

2. od sprzedaży ze stołu (stoiska) – 5,10 zł;

3. od sprzedaży z samochodu, wozu konnego, przyczepy, platformy – niezależnie od artykułu – 10 zł;

4. od pozostałych form sprzedaży – 3 zł.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się pracownika Urzędu Miejskiego w Pieniężnie – Pana Kazimierza Darmofała.

3. Inkasent na każdą pobraną kwotę opłaty targowej wydaje pokwitowanie z kwitariusza przychodowego wydanego przez Urząd Miejski w Pieniężnie.

4. Pobrane opłaty inkasent wpłaca do kasy Urzędu Miejskiego w dniu inkasa.

§ 4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 1% od zainkasowanej należności z tytułu opłaty targowej.

§ 5. Tracą moc następujące uchwały:

– Nr 32/VI/95 Rady Miasta i Gminy w Pieniężnie z dnia 3 lutego 1995r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz zwolnień od tej opłaty;

– Nr IX/37/99 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 25 marca 1999r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/95/96 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 20 grudnia 1996r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz zwolnień od tej opłaty.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2004r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Szewczyk

Powiadom znajomego