W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

XVI/71/15

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774 z póź. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.(Monitor Polski z 2015 r. ,poz. 735) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje: ,
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 5058

W sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 


§ 1. 

Podatek od środków transportowych wynosi rocznie/zł/:

 1.Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 577,50

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 945

c) powyżej 9 ton a mniej niż 12 ton– 1260

 2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

 a) liczba osi 2 i dopuszczalna masa całkowita w tonach z zawieszeniem pneumatycznym osi jezdnych lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 13 ton – 1050

- nie mniej niż 13 ton a mniej niż 14 ton – 1100

- nie mniej niż 14 ton a mniej niż 15 ton – 1150

- nie mniej niż 15 ton – 1200;

 b) liczba osi 2 i dopuszczalna masa całkowita w tonach z innymi systemami osi jezdnych:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 13 ton – 1150

- nie mniej niż 13 ton a mniej niż 14 ton – 1200

- nie mniej niż 14 ton a mniej niż 15 ton – 1250

- nie mniej niż 15 ton – 1306,34;

 c) liczba osi 3 i dopuszczalna masa całkowita z zawieszeniem pneumatycznym osi jezdnych lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 17 ton – 1250

- nie mniej niż 17 ton a mniej niż 19 ton – 1300

- nie mniej niż 19 ton a mniej niż 21 ton – 1350

- nie mniej niż 21 ton a mniej niż 23 tony – 1400

- nie mniej niż 23 tony a mniej niż 25 ton – 1450

- nie mniej niż 25 ton – 1500;

 d) liczba osi 3 i dopuszczalna masa całkowita w tonach z innymi systemami zawieszeń osi jezdnych:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 17 ton – 1350

- nie mniej niż 17 ton a mniej niż 19 ton – 1400

- nie mniej niż 19 ton a mniej niż 21 ton – 1450

- nie mniej niż 21 ton a mniej niż 23 tony – 1500

- nie mniej niż 23 tony a mniej niż 25 ton – 1644,95

-nie mniej niż 25 ton – 1644,95;

 e) liczba osi 4 i więcej i dopuszczalna masa całkowita w tonach z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 25 ton – 1550

- nie mniej niż 25 ton a mniej niż 27 ton – 1600

- nie mniej niż 27 ton a mniej niż 29 ton – 1650

- nie mniej niż 29 ton a mniej niż 31 ton – 1725,68

- nie mniej niż 31 ton – 1750;

 f) liczba osi 4 i więcej i dopuszczalna masa całkowita w tonach z innymi systemami zawieszeń osi jednych:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 25 ton – 1650

- nie mniej niż 25 ton a mniej niż 27 ton – 1750

- nie mniej niż 27 ton a mniej niż 29 ton – 1850

- nie mniej niż 29 ton a mniej niż 31 ton – 2559,60

- nie mniej niż 31 ton – 2559,60

 3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3, 5 tony i poniżej 12 ton – 1000 zł.

 4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

 a) pojazdów o liczbie 2 osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

-nie mniej niż 12 ton a mniej niż 18 ton – 1250

-nie mniej niż 18 ton a mniej niż 25 ton – 1350

-nie mniej niż 25 ton a mniej niż 31 ton – 1450

-nie mniej niż 31 ton – 1550;

 b)pojazdów o licznie 2 osi jezdnych z innym systemem zawieszenia:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 18 ton – 1350

- nie mniej niż 18 ton a mniej niż 25 ton – 1450

- nie mniej niż 25 ton a mniej niż 31 ton - 1550

- nie mniej niż 31 ton – 2022,13

 c) pojazdów o liczbie 3 i więcej osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 40 ton – 1650

- nie mniej niż 40 ton – 1798;

 d) pojazdów o liczbie 3 i więcej osi jezdnych i innym systemie zawieszenia:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 40 ton – 1800

- nie mniej niż 40 ton – 2659,61.

 5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą określoną w tonach z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego od 7 ton a poniżej 12 ton – 500 zł.

 6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

 a) posiadających 1 oś jezdną z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 18 ton – 220

- nie mniej niż 18 ton a mniej niż 25 ton – 270

- nie mniej niż 25 ton – 370;

 b) posiadających 1 oś jezdną z innym systemem zawieszenia:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 18 ton – 270

- nie mniej niż 18 ton a mniej niż 25 ton – 333,83

- nie mniej niż 25 ton – 585,70;

 c) posiadających 2 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 28 ton – 220

- nie mniej niż 28 ton a mniej niż 33 tony – 639,92

- nie mniej niż 33 tony a mniej niż 38 ton – 886,96

- nie mniej niż 38 ton – 1199,08;

 d) posiadających 2 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 28 ton – 323

- nie mniej niż 28 ton a mniej niż 33 tony – 886,96

- nie mniej niż 33 tony a mniej niż 38 ton – 1347,30

- nie mniej niż 38 ton – 1773,90;

 e) posiadających 3 i więcej osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 38 ton –706,21

- nie mniej niż 38 ton – 983,35;

f) posiadających 3 i więcej osi jezdnych z innym systemem zawieszenia:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 38 ton – 983,35

- nie mniej niż 38 ton – 1336,46.

 7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca – 1000 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca – 1700 zł.

 § 2.
Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody wykorzystywane dla celów ochrony przeciwpożarowej oraz samochody wykorzystywane do przewozu osób niepełnosprawnych.

 § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

 § 4.

Tracą moc poprzednie uchwały w tym zakresie

 § 5.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. 

  Przewodnicząca Rady Miejskiej

Alina Mańkut


Powiadom znajomego