W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

XVI/72/15

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1; art. 19 pkt 1lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z późn. zm.), w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 2015 r., poz. 735) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 5059

W sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej 

§ 1.

1. Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Pieniężno.

2. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

§ 2.

Wprowadza się następującą dzienną stawkę opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na terenie Gminy Pieniężno:


1)   przy sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, skrzynki  -  4,00 zł


2)   przy sprzedaży ze stołów stanowiących wyposażenie targowiska  -  6,00 zł                                      


3)   przy sprzedaży z przyczepy ciągnika rolniczego, z samochodu osobowego, z samochodu ciężarowego              - 13,00 zł


4)   przy sprzedaży z namiotów będących własnością sprzedających  - 10 zł


5)   od innych form sprzedaży nieokreślonych w uchwale  - 15 zł

§ 3.

 1)      Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

 2)      Termin płatności opłaty targowej przypada na dzień, w którym była prowadzona sprzedaż.

 3)      Inkasentami opłaty targowej wyznacza się następujących pracowników Urzędu Miejskiego w Pieniężnie: Panią Jolantę Karbanik, Panią Renatę Cichy, Pana Marcina Budzyńskiego i Pana Stanisława Gacurę.

 4)      Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 1% od pobranych kwot opłaty targowej, rozliczenie następuje w okresach kwartalnych.

  § 4. 

 Tracą moc poprzednie uchwały w tym zakresie.

  § 5. 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

 § 6.

 Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. 


  Przewodnicząca Rady Miejskiej


Alina Mańkut
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego