W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

XVI/73/15

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 18a i art. 19 pkt 1 lit. F ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z późn. zm.) w zw. z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M. P. z 2015 r., poz.735) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 5060

W sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów 


§ 1.

Wprowadza się opłatę od posiadania psów od osób fizycznych na terenie Gminy Pieniężno od każdego psa w wysokości – 15 zł – rocznie.

 § 2.

Opłata od posiadania psów płatna jest z góry bez wezwania w terminie do końca roku kalendarzowego lub w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pieniężnie nr 79 8313 0009 0042 6015 2000 0010 lub w kasie Urzędu.

 § 3.

Tracą moc poprzednie uchwały w tym zakresie.

 § 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

 § 5.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Alina Mańkut


Powiadom znajomego