W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XXXVIII/197/18

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie podziału Gminy Pieniężno na stałe obwody głosowania
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017, poz. 1875) , art. 12 §2, §3 i §11 i art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15) oraz art. 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., Nr 130) na wniosek Burmistrza Pieniężna, Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. pozycja 2422

§ 1.

Dokonuje się podziału Gminy Pieniężno na stałe obwody głosowania i ustala ich numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.


§ 2.

Traci moc uchwała XXVI/182/13 z dnia 28.03.2013 r. w sprawie podziału Gminy Pieniężno na stałe obwody głosowania oraz uchwała XXXIII/170/17 z dnia 26.10.2017 r. w sprawie zmiany podziału Gminy Pieniężno na stałe obwody głosowania.


§ 3.

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.


§ 4.

Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu                       i Komisarzowi Wyborczemu w Elblągu.


§ 5.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości   w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

                                                                              Przewodnicząca   Rady  Miejskiej


                                                                                                 Alina Mańkut

Załączniki

Powiadom znajomego