W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XXIII/142/20

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (Monitor Polski z 2020 r. poz. 673) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje: ,
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 4610

§ 1.Podatek od środków transportowych wynosi rocznie/zł/:

 1.Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 670,00                                                              

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 045,00                                                              

c) powyżej 9 ton a mniej niż 12 ton– 1360,00                                                                                 

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

 a) liczba osi 2 i dopuszczalna masa całkowita w tonach z zawieszeniem pneumatycznym osi jezdnych lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

-        nie mniej niż 12 ton a mniej niż 13 ton – 1 150,00                                                 

-        nie mniej niż 13 ton a mniej niż 14 ton – 1 200,00                                                  

-        nie mniej niż 14 ton a mniej niż 15 ton – 1 250,00                                                  

-        nie mniej niż 15 ton – 1300,00;                                                                               

b) liczba osi 2 i dopuszczalna masa całkowita w tonach z innymi systemami osi jezdnych:

-        nie mniej niż 12 ton a mniej niż13 ton – 1 250,00                                                   

-        nie mniej niż 13 ton a mniej niż 14 ton – 1 300,00                                                  

-        nie mniej niż 14 ton a mniej niż 15 ton – 1 350,00                                                  

-        nie mniej niż 15 ton – 1 406,00;                                                                                          
c) liczba osi 3 i dopuszczalna masa całkowita z zawieszeniem pneumatycznym osi jezdnych lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

-        nie mniej niż 12 ton a mniej niż 17 ton – 1 350,00                                                  

-        nie mniej niż 17 ton a mniej niż 19 ton – 1 400,00                                                  

-        nie mniej niż 19 ton a mniej niż 21 ton – 1 450,00                                                  

-        nie mniej niż 21 ton a mniej niż 23 tony – 1 500,00                                                

-        nie mniej niż 23 tony a mniej niż 25 ton – 1 550,00                                                

-        nie mniej niż 25 ton – 1 600,00;                                                                              

d) liczba osi 3 i dopuszczalna masa całkowita w tonach z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych:

-        nie mniej niż 12 ton a mniej niż 17 ton – 1 450,00                                                  

-        nie mniej niż 17 ton a mniej niż 19 ton – 1 500,00                                                  

-        nie mniej niż 19 ton a mniej niż 21 ton – 1 550,00                                                  

-        nie mniej niż 21 ton a mniej niż 23 tony – 1 600,00                                                

-        nie mniej niż 23 tony a mniej niż 25 ton – 1 750,00                                                

-        nie mniej niż 25 ton – 1 750,00;                                                                                           
e) liczba osi 4 i więcej i dopuszczalna masa całkowita w tonach z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

-        nie mniej niż 12 ton a mniej niż 25 ton – 1 650,00   

-        nie mniej niż 25 ton a mniej niż 27 ton – 1 700,00   

-        nie mniej niż 27 ton a mniej niż 29 ton – 1 750,00   

-        nie mniej niż 29 ton a mniej niż 31 ton – 1 825,00   

-        nie mniej niż 31 ton – 1850,00;

 f) liczba osi 4 i więcej i dopuszczalna masa całkowita w tonach z innymi systemami zawieszenia osi jednych:

-        nie mniej niż 12 ton a mniej niż 25 ton – 1 750,00                                                  

-        nie mniej niż 25 ton a mniej niż 27 ton – 1 850,00                                                  

-        nie mniej niż 27 ton a mniej niż 29 ton – 1 950,00                                                  

-        nie mniej niż 29 ton a mniej niż 31 ton – 2 700,00                                                  

-        nie mniej niż 31 ton – 2 700,00                                                                                

 3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3, 5 tony i poniżej 12 ton – 1 100,00 zł.                                                                                                   

4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

   a) pojazdów o liczbie 2 osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

-        nie mniej niż 12 ton a mniej niż 18 ton – 1 350,00                                                  

-        nie mniej niż 18 ton a mniej niż 25 ton – 1 450,00                                                  

-        nie mniej niż 25 ton a mniej niż 31 ton – 1 550,00                                                  

-        nie mniej niż 31 ton – 1 650,00;                                                                              

 b) pojazdów o licznie 2 osi jezdnych z innym systemem zawieszenia:

-        nie mniej niż 12 ton a mniej niż 18 ton – 1 450,00                                                  

-        nie mniej niż 18 ton a mniej niż 25 ton – 1 550,00                                                  

-        nie mniej niż 25 ton a mniej niż 31 ton – 1 650,00                                      

-        nie mniej niż 31 ton – 2 122,00                                                                                

 c) pojazdów o liczbie 3 i więcej osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

-        nie mniej niż 12 ton a mniej niż 40 ton – 1 750,00                                      

-        nie mniej niż 40 ton – 1 900,00;                                                                              

 
d) pojazdów o liczbie 3 i więcej osi jezdnych i innym systemie zawieszenia:

-        nie mniej niż 12 ton a mniej niż 40 ton – 1 900,00                                                  

-        nie mniej niż 40 ton – 2 800,00.                                                                               

 5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą określoną w tonach z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego od 7 ton i poniżej 12 ton – 600 zł.                                                                                    

 6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:                                                                                               

a) posiadających 1 oś jezdną z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

-        nie mniej niż 12 ton a mniej niż 18 ton – 250,00                                                     

-        nie mniej niż 18 ton a mniej niż 25 ton – 300,00                                                     

-        nie mniej niż 25 ton – 400,00;                                                                                 

b) posiadających 1 oś jezdną z innym systemem zawieszenia:

-        nie mniej niż 12 ton a mniej niż 18 ton – 300,00                                                     

-        nie mniej niż 18 ton a mniej niż 25 ton – 360,00                                                     

-        nie mniej niż 25 ton – 700,00;                                                                                                                                                                                                                 

c) posiadających 2 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

-        nie mniej niż 12 ton a mniej niż 28 ton – 240,00                                                     

-        nie mniej niż 28 ton a mniej niż 33 tony – 670,00                                                   

-        nie mniej niż 33 tony a mniej niż 38 ton – 900,00                                       

-        nie mniej niż 38 ton – 1 300,00;                                                                                                                               

d) posiadających 2 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:

-        nie mniej niż 12 ton a mniej niż 28 ton – 400,00                                                     

-        nie mniej niż 28 ton a mniej niż 33 tony – 900,00                                                   

-        nie mniej niż 33 tony a mniej niż 38 ton –  1 500,00                                               

-        nie mniej niż 38 ton – 1 820,00;                                                                   

 e) posiadających 3 i więcej osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

-        nie mniej niż 12 ton a mniej niż 38 ton –730,00                                                      

-        nie mniej niż 38 ton – 1 000,00;                                                                              

 f) posiadających 3 i więcej osi jezdnych z innym systemem zawieszenia:

-        nie mniej niż 12 ton a mniej niż 38 ton – 1 000,00                                                  

-        nie mniej niż 38 ton – 1 500,00                                                                                            
7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca – 1 000,00  zł,                                                                          

b) równej lub większej niż 22 miejsca – 1 700,00 zł.                                                                      

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

 
§ 3. Tracą moc poprzednie uchwały w tym zakresie

 
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.  

 
                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                  Krzysztof Kisiel

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego