W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XXXV/223/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/191/18 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina Pieniężno.
na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finasowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 2418

Treść

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/191/18 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina Pieniężno  § 3 ust. 2 przyjmuje brzmienie:

„ 2. Zwolnieniu z opłat obligatoryjnie podlegają rodzice dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dopuszcza się również możliwość zwolnienia z opłat rodziców dzieci znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach. Decyzję o zwolnieniu z opłat podejmuje dyrektor placówki po uzyskaniu pozytywnej opinii Burmistrza Pieniężna”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Kisiel

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane