W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XXXVI/232/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pieniężno.
na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Treść

§ 1. Określa się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pieniężno w wysokości:

a)    41,70 zł/m3 netto za opróżnianie zbiornika bezodpływowego,

b)    5,54 zł  netto za każdy kilometr transportu nieczystości ciekłych (od punktu opróżniania zbiornika bezodpływowego do punktu zrzutu nieczystości ciekłych).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna. 

§ 3. Traci moc Uchwałą Nr XXXVII/250/14 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pieniężno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia o w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pieniężnie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Kisiel

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane