W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XLII/264/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy „Bajka” w Pieniężnie.
na podstawie art. 18 ust. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz. 559 zez zm.) w związku z art.18 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.2268 ze zm.) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Środowiskowego Domu Samopomocy „Bajka” w Pieniężnie, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/105/20 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy „Bajka” w Pieniężnie.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pieniężnie.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Kisiel

 

 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego