W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XLIV/279/23

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pieniężno.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity tekst: Dz. U. z 2022 poz. 2519), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie, Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 1114

§ 1. Przyjmuje się Regulamin czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pieniężno w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna. 

§ 3. Traci moc uchwała XVI/100/20 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pieniężno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Kisiel 

Załączniki

Powiadom znajomego