W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XLVIII/306/23

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zmianami) oraz art. 3 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290) uchwala się, co następuje:
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 4234
§ 1. Wyznacza się miejsce na Targowisku Miejskim w Pieniężnie.
§ 2. Ustala się następujący regulamin prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w miejscu wskazanym w § 1 na Targowisku Miejskim w Pieniężnie:

1) Targowisko Miejskie do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w piątki i soboty jest czynne w piątki i soboty w godzinach od 800 do 1200, z wyłączeniem dni świątecznych,

2) przedmiotem handlu prowadzonego przez rolników i ich domowników w piątki i soboty mogą być tylko produkty rolne lub spożywcze wymienione w załączniku 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, runo leśne i dziczyzna, a także produkty przetworzone z przeznaczeniem do spożycia z wykorzystaniem produktów wymienionych w załączniku 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, runa leśnego lub dziczyzny oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym,

3) w przypadku prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w piątki i soboty zobowiązani są oni do posiadania i okazania do wglądu dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności rolniczej lub podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników,

4) rolnicy i ich domownicy prowadzący handel w piątki i soboty zobowiązani są do przestrzegania zapisów regulaminu Targowiska Miejskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego  

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Kisiel

Powiadom znajomego