W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XLVIII/307/23

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pieniężnie.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40 ze zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021r. poz. 1249 ze zm.) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 4236

§ 1. 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pieniężnie.

2. Burmistrz Pieniężna zawiera porozumienia, o których mowa w art. 9a ust.8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, z podmiotami wchodzącymi w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

3. Burmistrz Pieniężna zarządzeniem powołuje Zespół Interdyscyplinarny.

§ 2. 1. Burmistrz Pieniężna odwołuje członka Zespołu Interdyscyplinarnego:

1) na wniosek zainteresowanego członka Zespołu,

2) na wniosek podmiotu, którego członek Zespołu jest przedstawicielem,

2. Odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego skutkuje koniecznością powołania nowego członka zgodnie z zapisami w/w ustawy.

3. Uzupełnienie składu Zespołu winno nastąpić w ciągu 3 miesięcy od daty odwołania członkostwa.

§ 3. Traci moc Uchwała nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu  Interdyscyplinarnego w Pieniężnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Kisiel

Powiadom znajomego