W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XLIX/317/23

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN – Warmia i Mazury Sp. zo.o. z siedzibą w Olsztynku.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 33m ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 790 z późn. zm.) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się wniosek  Burmistrza Pieniężna do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęcie przez Gminę Pieniężno udziałów w istniejącej  Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN – Warmia i Mazury Sp. z o.o.  z siedzibą w Olsztynku, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, pozwoli zrealizować inwestycję   mieszkaniową Nr 16 polegającą na budowie budynku wielorodzinnego mieszkalnego z szacowaną ilością 43 lokali mieszkalnych - na działkach nr: 209/1, 209/2, 209/3, 212/10, obręb 2, Miasto Pieniężno.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIII/271/22 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN – Warmia i Mazury Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Pieniężna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  Rady Miejskiej
Krzysztof Kisiel

Załączniki

Powiadom znajomego