W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr LIV/341/23

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z miasta i gminy Pieniężno za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach pożarniczych zorganizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
na podstawie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r roku o ochotniczych strażach pożarnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 194 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 276

§ 1. 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu dla strażaków ratowników  Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pieniężno za udział w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, ćwiczeniach w kwocie  34,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 

 2. Ustala się wysokość ekwiwalentu dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych oraz kandydatów na strażaka ochotnika OSP w wysokości 7,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXIX/249/22 Rady Miejskiej z dnia 15.09.2022 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta i gminy Pieniężno. 

§ 3. Wykonania uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Kisiel

 

Powiadom znajomego