W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr LIV/345/23

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie miasta Pieniężno.
na podstawie podstawie art. 7 ust.1 pkt 1 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm. ) oraz art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie uchwala się, co następuje:
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 277

§ 1. 1.  Ustanawia się pomnikiem przyrody pojedyncze drzewo gatunku buk pospolity (Fagus sylvatica) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 322 cm, rosnący na terenie działki o numerze ewidencyjnym 46/1, obręb 3, miasto Pieniężno (Nadleśnictwo Orneta, Leśnictwo Wałsza). Pomnikowi przyrody nadaje się nazwę własną „AMICUS -  przyjaciel". Współrzędne geograficzne drzewa to N540 14’ 0.62”, E200  7’ 26.9”. 

2. Mapa przedstawiająca położenie pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Pomnik przyrody, o którym mowa w § 1, podlega ochronie w celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej, krajobrazowej i dydaktycznej.

§ 3. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, w ramach ochrony czynnej ustala się obowiązek monitoringu stanu zdrowotnego oraz wykonywania cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych (usuwanie posuszu) oraz cięć awaryjnych.

§ 4. W stosunku do ustanowionego pomnika przyrody, o którym mowa w § 1 wprowadza się następujące zakazy:

1.    Niszczenia, uszkadzania i przekształcania obiektu;

2.    Uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

3.    Umieszczania tablic reklamowych.

 
§ 5. Nadzór nad pomnikiem przyrody, o którym mowa w § 1, sprawuje Burmistrz Pieniężna. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Kisiel

 

Załączniki

Powiadom znajomego