W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XXIX/121/08

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 7, ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje.
§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) grunty, budynki i budowle zajęte na cmentarze.

2) budynki gospodarcze gospodarstw rolnych przekazanych za rentę lub emeryturę,

3) grunty i budynki zajęte na działalność kulturalną, oświatową związane z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, sportową oraz ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/109/08 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Leon Kmiotek

Powiadom znajomego