W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr LVI/363/24

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Pieniężno, tj. na realizację inwestycji: „Renowacja ołtarza w nawie głównej w kościele św. Piotra i Pawła w Pieniężnie”.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 77, art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z późn. zm.) oraz Uchwały nr LIV/340/23 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - znajdujących się na terenie Gminy Pieniężno uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Rada Miejska w Pieniężnie udziela Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła dotacji celowej na realizację inwestycji pod nazwą: „Renowacja ołtarza w nawie głównej  w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Pieniężnie”. 

2.Dotacja, o której mowa w ust 1. zostanie udzielona z budżetu gminy Pieniężno oraz ze środków zewnętrznych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - w ramach Polskiego Ładu. 

§2. 1. Dotacja celowa udzielona zostaje w wysokości 100 % całkowitych kosztów realizacji zadania inwestycyjnego tj. w kwocie 500 000,00  złotych (pięćset tysięcy złotych) pochodzących  z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 490 000,00 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) oraz w wysokości 2% kosztów wkładu własnego, stanowiącego środki Gminy Pieniężno w kwocie 10 000,000 złotych (dziesięć tysięcy złotych). 

2. Dotacja celowa zostanie przekazana na podstawie zawartej umowy z Wnioskodawcą.

3. Szczegółowe zasady przekazania i rozliczenia dotacji, o której mowa w ust. 1 zostaną określone w umowie dotacji zawartej z Wnioskodawcą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Kisiel

Powiadom znajomego