W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XLVI/208/10

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę zmian w Statucie Gminy Pieniężno.
na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/39/03 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Pieniężno wprowadza się następujące zmiany:

a) § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie “Radny może być członkiem najwyżej dwóch Komisji, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2,3 i 4. Członkostwo w tych Komisjach można łączyć z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Leon Kmiotek

Powiadom znajomego