W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XLII/273/14

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmian w Statucie Gminy Pieniężno.
na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

W sprawie zmian w Statucie Gminy Pieniężno 


§ 1.

W załączniku nr 5 „Wykaz gminnych jednostek budżetowych” do Statutu Gminy zatwierdzonego uchwałą Nr VII/39/03 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Pieniężno wprowadza się następujące zmiany:

a) w pkt. I podpunkt 3 otrzymuje brzmienie „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie”

b) w pkt. I skreśla się podpunkt 7 „Przedszkole Publiczne w Pieniężnie”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pieniężnie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew ŻyndulPowiadom znajomego