W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Zarządzenie nr 48/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Pieniężna
z dnia
temat ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
zmienione przez 74/2023
Status obowiązujące

                                 Zarządzenie nr  48  / 2023

                                       Burmistrza Pieniężna 

                                       z dnia  27 lipca 2023 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

 Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 z późn. zm.), art. 35 i art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami(Dz.U.2023.344), Uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie  nr XXI/83/08 z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami, zmienioną dnia 29 listopada 2022 r. uchwałą nr XLII/269/22 Rady Miejskiej w Pieniężnie, zarządza się co następuje:

                                                   § 1

Przeznacza się do zbycia z zasobu nieruchomości Gminy Pieniężno następujące nieruchomości:

1. Lokal mieszkalny nr 7 w nieruchomości położonej w Pieniężnie przy ul. Lidzbarskiej 2, oznaczony w oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 166/8 o pow.  0,0313 ha, obręb nr 3 Miasta Pieniężno, ujęta w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Braniewie pod nr EL1B/00021989/9 - załącznik nr 1;

2. Nieruchomość zabudowana budynkiem garażu, położona w Pieniężnie, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu 3 miasta Pieniężno jako działka nr 86/66 o powierzchni 0,0055m², ujęta w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Braniewie pod  nr EL1B/00021584/0 - załącznik nr 2;

3.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Pieniężnie, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Pieniężno jako działka nr 209/15 o powierzchni 0,0062 ha,  ujęta w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Braniewie pod nr EL1B/00000297/8 
- załącznik nr 3;

4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Cieszęta, oznaczona  w ewidencji gruntów jako działka nr 164/2 o powierzchni 0,0450 ha,  ujęta w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Braniewie pod nr EL1B/00036793/6 - załącznik nr 4;

5. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Cieszęta, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 162 o powierzchni 0,9840 ha,  ujęta w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Braniewie pod nr EL1B/00030139/2  - załącznik nr 5.

                                                   § 2

Osobom, którym przysługuje roszczenie w stosunku do nieruchomości wymienionych w wykazie, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 lub odrębnych przepisów, winny złożyć wniosek  w  terminie do dnia 07 września 2023 roku.

                                                     § 3

Ogłoszenie wywiesić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pieniężnie w okresie od dnia 27 lipca 2023 roku do dnia 17 sierpnia 2023 r.

                                                    § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki

Powiadom znajomego