Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XXXII/161/17

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XVI/74/15 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 16.12.2015 dotyczącej poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2016 poz. 446 z późn. zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 374 z późn. zm.), art . 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r . o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) w związku z art.9, art. 28 §4, art .47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje :

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego 4460 z dnia

Treść

§1. W uchwale Nr XVI/74/15 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 16.12.2015 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, zmienia się załącznik do uchwały, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 § 2.  Traci moc uchwała XXV/122/16 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XVI/74/15 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 16.12.2015 dotyczącej poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna. 

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 Przewodnicząca Rady Miejskiej

 Mańkut Alina


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij