W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XXIV/145/20

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Pieniężno.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310 t.j.) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego z dnia poz. 221.66

Treść

§1. Wyznacza się aglomerację Pieniężno położoną w województwie warmińsko – mazurskim, w powiecie braniewskim o równoważnej liczbie mieszkańców 4012, z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Pieniężno, obejmującą swym zasięgiem miasto Pieniężno oraz następujące miejscowości z terenu gminy Pieniężno: część miejscowości Sawity, część miejscowości Łoźnik, Pieniężno Pierwsze, Pieniężno (osada), Kierpajny Wielkie, część miejscowości Kajnity, część miejscowości Wojnity.

§2. Opis aglomeracji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Obszar i granice aglomeracji Pieniężno określa mapa w skali 1: 25000, stanowiąca załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą nr III/59/14 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pieniężno oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pieniężno, która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tj. DZ.U 2020, poz.310 ze zm.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa warmińsko- mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Kisiel

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane