W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

informacja o stanie mienia za 2007

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2007 r.
 
Informacje obejmują:
I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.
II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.
III. Zmiany o stanie mienia komunalnego.
IV. Dane o dochodach z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych.
V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.  


I.                   Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.  
1. Miasto i Gmina Pieniężno posiada prawa własności nieruchomości
    wchodzących w skład mienia komunalnego.
2. Według stanu na dzień 31.10.2007 r. gmina była w posiadaniu następujących
    nieruchomości:
-         grunty o powierzchni określonej w załączniku nr 1,
-         obiektów, budynków i lokali w ilości określonej w załączniku nr 2 ( zbiorcze zestawienie lokali i budynków w załączniku nr 3)
-          
3. W okresie sprawozdawczym przyjęto na własność gminy nieruchomości jedynie      nieruchomości stanowiące drogi gminne i drogi wewnętrzne.
 
4. W okresie sprawozdawczym dokonano zniesień współwłasności nieruchomości      komunalnych z  osobami fizycznym ujęte w  załączniku nr 4
5. Nieruchomości wchodzące w skład mienia gminnego nie wszystkie posiadają     urzędowe księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Braniewie  oraz wszystkie wpisane są do rejestru ewidencyjnego mienia komunalnego
Zbywanie i nabywanie nieruchomości odbywa się zgodnie z obowiązującymi      przepisami prawnymi oraz uchwałą Nr XL/199/02 Rady Miejskiej w     Pieniężnie z dnia 27 marca 2002 roku w sprawie określenia zasad gospodarki    nieruchomościami.
 
II.                Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.
 
Miasto i Gmina Pieniężno nie posiada innych  niż własność praw majątkowych.
 
III.             Zmiany w stanie mienia komunalnego.
 
Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego zaszły następujące zmiany:
Dokonano zbycia  nieruchomości wymienionych w załączniku nr 5.
Przy sprzedaży budynków i lokali jednocześnie sprzedano grunty niezbędne do korzystania z tych budynków.
Z mienia komunalnego odeszły jeszcze inne nieruchomości na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. 
 
Sprzedaż mienia komunalnego odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Rada Miasta na podstawie ustawy o samorządzie gminnym podejmowała uchwały o przeznaczeniu, o sprzedaży, najmu i dzierżawy poszczególnych nieruchomości.
Uchwałą Nr XL/199/02 z dnia 27 marca 2002 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami Rada Miejska w    Pieniężnie zezwoliła na stosowanie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom tych lokali oraz określa formy tych sprzedaży.
Burmistrz Pieniężna Zarządzeniem  nr 7/2005 z dnia 17 lutego 2005 ustalił  wysokość stawek czynszu za najem i dzierżawę mienia gminnego.
 
IV.              Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.
 
Przewidywany plan dochodów i wydatków w 2007 r.
 
Dochody:
1. Najem lokali i dzierżawa gruntów              - 102.700
2. Sprzedaż mienia komunalnego                   -  100.000
3. Użytkowanie wieczyste i użytkowanie       - 25.000
 
Wydatki:
1. Remont dróg gminnych                                    - 260.000
2. Remont budynków, szacunku i ubezpieczenia – 200.000
 
            Dochody uzyskane z obrotu i gospodarowania mieniem komunalnym w roku 2007
1. Z tytułu sprzedaży                            -  145.000
2. Z tytułu użytkowania wieczystego    -   29.120
3. Najmu i Dzierżawy                           -  97.640
 
  Przewidywany plan dochodów i wydatków w 2008 r.
 
Dochody:
1. Najem lokali i dzierżawa gruntów              -  100.640
2. Sprzedaż mienia komunalnego                   - 150.000
3. Użytkowanie wieczyste i użytkowanie       - 29.200
 
Wydatki:
1. Remont dróg gminnych                                    -  499.000
2. Remont budynków, szacunku i ubezpieczenia –  250.000
 
V.                 Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.
 
Wydzierżawienie i wynajmowanie nieruchomości mienia gminnego odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomości oraz uchwałą Nr XL/199/02 Rady Miejskiej w  Pieniężnie z dnia 27 marca 2002 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami.
Grunty i lokale wydzierżawione są zgodnie z zasadami ujętymi w tej uchwale.
 
 
Z uwagi na dużą ilość lokali mieszkalnych zlecono zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych administrowanie częścią zasobu lokali mieszkalnych wymienioną w załączniku nr 6 – mieszkania w budynkach wspólnot i załączniku nr 7- mieszkania w budynkach stanowiących wyłączną własność, Miszel” Spółce z o.o.  w Pieniężnie.
 
Łącznie wydzierżawiono gruntów:
 
-         na cele nierolne – 0,47 ha dla 112 dzierżawców,
-         na cele użytkowania pod ogródki działkowe i rolne – 84,84 ha
     dla 281 dzierżawców,
 
Na umowy najmu wydzierżawiono:
-         lokali użytkowych    - 685 m2 – 6 dzierżawców
-         lokali mieszkalnych  - 3.322 m2 – 52 najemców
-         budynków gospodarczych i garaży  -   5567  m2  –  182  najemców
-          
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste 233 użytkowników - 12 ha.
Grunty oddane w zarząd 1 działka - 0,1360 ha.
 
Objaśnienia:
 
1. Grunty wykazane w tabeli Nr 1    jako użytki zagospodarowywane są na umowach     dzierżawnych na cele ogrodów działkowych i rolne.
2. W skład mienia gminnego wchodzą duże ilości dróg. Są to drogi głównie     gruntowe.
    Sukcesywnie w miarę środków finansowych dokonane są modernizacje  i remonty na drogach o złym stanie.
3. Tereny budowlane, to grunty pod istniejącymi budynkami oraz tereny    niezabudowane z możliwością zabudowy. W Pieniężnie są uzbrojone i    wydzielone geodezyjnie działki budowlane w ilości 3 (brak warunków o zagospodarowaniu – ulica Dworcowa, ulica Wolności). W przygotowaniu do sprzedaży  są działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub budownictwo    mieszkalno-usługowe, położone:
- ulica Zamkowa – przetarg na sprzedaż planowany na początek roku  2008
- ulica Sadowa
- ulica Szkolna
Budynki komunalne są remontowane.
Sukcesywnie dokonuje się sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom tych  lokali.
 
Pieniężno, dnia 15 listopada 2007 r.

Poniżej załączniki do informacji:

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6 i 7
 

Załączniki

Powiadom znajomego