W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

GK.6220.1.11.2021

Pieniężno, dnia 28 grudnia 2021r.

GK.6220.1.11.2021


OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021, poz. 247),


Burmistrz Pieniężna

zawiadamia strony postępowania 


o wydaniu w dniu 28 grudnia 2021 znak GK.6220.1.11.2021 decyzji nr 8/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Instalacja do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich o zdolności produkcyjnej, nie mniejszej niż 50t na rok, realizowana na działce nr 13/9 obręb nr 3 miasta Pieniężno”.

 

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie, ul. Generalska 8, Wydział Gospodarki Komunalnej (pokój 22, w godz. 7.30 – 15.00).


Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, ul. Związku Jaszczurczego 14 A, za pośrednictwem Burmistrza Pieniężna w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się prawomocna i ostateczna.Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
 

Otrzymują

Strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 KPA
Aa.

Załączniki

Obwieszczenie pdf, 325 kB
Decyzja pdf, 1.46 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane