Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Brzozowej, Wiśniowej, Dębowej 
i Lipowej w Pieniężnie”.

Oferta oznaczona nr 6 złożona przez:

TECHNOMEL

Kazimierz Kozieł

Ul. Bartoszycka 26 d,

11-100 Lidzbark WarmińskiZałączniki:

SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Opis techniczny
Przedmiar
Plan orientacyjny rysunek 1
Plan sytuacyjny - rysunek 2
STWiORB
Podgląd Opublikowanego UZP
Profile podłużne
Przekroje normalne 1
Przekroje normalne 2
Przekroje poprzeczne 1
Przekroje poprzeczne 1
Przekroje poprzeczne 3
Przekroje poprzeczne 4
Przekroje poprzeczne 5
Informacja z otwarcia kopert
Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie 510150374-N-2020