W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XIV/69/03

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz wzorów informacji podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431, Dz. U. z 1994r. Nr 1, poz. 3, Dz. U. z 1996r. Nr 91, poz. 409, Dz. U. z 1997r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, Dz. U. z 1998r. Nr 108, poz. 681, Dz. U. z 2001r. Nr 81, poz. 875, Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1680, Dz. U. z 2003r. Nr 110, poz. 1039), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się wzór informacji w sprawie podatku rolnego stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się wzór informacji w sprawie podatku leśnego stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr III/9/02 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji i deklaracji na podatek leśny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2004r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Szewczyk

 

Pliki do pobrania:

Załączniki

Powiadom znajomego